Audyt

W zakresie doradztwa inwestycyjnego świadczymy szereg usług, spośród których można wyróżnić kompleksowe audyty nieruchomości komercyjnych i biur: operacyjne, finansowe oraz techniczne. Audyt warto wykonać zarówno przed zakupem nieruchomości, jak i w celu skontrolowania funkcjonowania i sposobu zarządzania własnej nieruchomości. Obsługujemy zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Zlecając przeprowadzenie audytu firmie NAI Estate Fellows mogą być Państwo pewni, że zespół doświadczonych ekspertów dokona dokładnej analizy dokumentacji i kwestii operacyjnych, a także skontroluje finanse oraz stan techniczny budynku. Wnioski wynikające z audytu oraz sugestie dotyczące podjęcia działań naprawczych zostaną Państwu przedstawione w dokładnym raporcie.

praca firma

Cele przeprowadzenia audytu nieruchomości

Z zakupem lub wynajmem nieruchomości często związane jest ryzyko. Ich właściciele mogą zatajać istotne informacje, które w przyszłości poskutkują poważnymi problemami, np. generowaniem dodatkowych kosztów. Zdarza się również, że cena budynku lub lokalu jest nieadekwatna do jego stanu technicznego. Wycena nieruchomości oraz szczegółowy audyt finansowy to podstawowe działania, które warto zlecić ekspertom, by mieć pewność, że inwestycja w daną nieruchomość będzie dobrą decyzją. Firma Estate Fellows posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu audytów – także w celu kontroli funkcjonowania własnej nieruchomości oraz pracy jej zarządców.

Etapy audytu nieruchomości komercyjnej

Etapy audytu wewnętrznego nieruchomości, przeprowadzanego przez firmę NAI Estate Fellows, obejmują kilka kroków:

• inicjowanie audytu i wyznaczenie audytorów,
• stworzenie planu audytu, przegląd dokumentacji,
• podjęcie działań audytorskich.

Działania audytorskie polegają przede wszystkim na skontrolowaniu wszelkiej dokumentacji finansowej i operacyjnej, a także sprawdzenie stanu technicznego budynku. Końcowe etapy audytu polegają między innymi na opracowaniu szczegółowego raportu i zasugerowanie działań naprawczych. Audyt wewnętrzny dokładnie identyfikuje wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem nieruchomości.

Korzyści z przeprowadzonego audytu

Audyt nieruchomości wykonany przed jej zakupem czy najmem pozwala uniknąć wielu problemów i dodatkowych kosztów w przyszłości. Dokładna analiza finansowa, operacyjna i techniczna pokazują realny stan biura, budynku lub lokalu. Audytowi poddany może być również sposób funkcjonowania i zarządzania nieruchomością, dzięki czemu można obniżyć na przykład koszty jej użytkowania. Analiza wykonalności projektu, czyli skrupulatna ocena wszelkich ryzyk i kosztów projektu oraz kontrola finansowa, operacyjna i techniczna nieruchomości w postaci audytów, są przeprowadzane przez kadrę ekspertów, którzy mają bogate doświadczenie w szeroko rozumianym doradztwie inwestycyjnym. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz współpracy.

współpraca firma

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: