Doradztwo inwestycyjne

Zespół ekspertów NAI Estate Fellows, służąc własnym doświadczeniem i bogatą wiedzą, oferuje wsparcie w podejmowaniu decyzji o kupnie Klientom zainteresowanym inwestycją w lokale – zarówno użytkowe, jak i mieszkalne. Nasze usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego koncentrują się przede wszystkim na:

• wyborze najlepszej nieruchomości pod konkretną inwestycję, uwzględniając zarówno rodzaj i lokalizację obiektu, jak i możliwości oraz oczekiwania Klienta,
• szczegółowym zaplanowaniu inwestycji już na etapie projektowania, poprzez analizę możliwości zagospodarowania terenu w świetle przepisów prawnych i wskazanie najbardziej efektywnego, a jednocześnie ekonomicznego wariantu,
• pomocy w zakupie nieruchomości, wraz ze szczegółową analizą stanu prawnego, identyfikacją ryzyk związanych z inwestycją, ustaleniem zbieżności ceny sprzedaży nieruchomości z jej rynkową wartością,
• udzielaniu porad dotyczących realizacji inwestycji Klienta, których zakres obejmuje przepisy prawa dotyczące nieruchomości, regulację stanu prawnego nieruchomości, oszacowanie końcowych, realnych cen sprzedaży lub czynszu najmu.

Sprawnie i fachowo dokonujemy wielopoziomowej analizy wykonalności projektu oraz wyceny nieruchomości komercyjnych oraz niekomercyjnych. Sprawdzamy możliwości rynkowe i szacujemy ryzyko wiążące się z zakupem danej nieruchomości. Skorzystanie z naszego doradztwa inwestycyjnego znacznie zwiększa szansę na podjęcie dobrej decyzji biznesowej. Co więcej, daje ono realną możliwość poprawy kondycji firmy i jej rozwoju.