Obowiązki i uprawnienia zarządcy nieruchomości

bartosz.miecznikowski 4 czerwca 2018

Obowiązki oraz uprawnienia zarządcy regulowane są prawnie, a także spisanymi warunkami umowy pomiędzy stronami. Podstawowym obowiązkiem zarządcy jest reprezentowanie właściciela nieruchomości na zewnątrz we wszystkich regulowanych umową sprawach. Zarządca odpowiada również za dokumentację, dotyczącą nieruchomości.

Zarządcy nieruchomości są zobowiązani zapewnić obsługę eksploatacji nieruchomości, a także regularną konserwację budynku, czyli zapewnienie niezbędnych okresowych przeglądów i remontów. Rolą zarządcy, także w przypadku nieruchomości komercyjnej, jest przedstawienie regularnych sprawozdań z funkcjonowania nieruchomości jej właścicielowi.

Co może zarządca nieruchomości?

Zarządca przede wszystkim powinien działać na rzecz obsługiwanej nieruchomości i ta zasada powinna być nadrzędna we wszystkich obszarach jego działalności. Zakres obowiązków reguluje umowa pomiędzy stronami, zwykle są to obszary dotyczące budżetu, administracji i najmu nieruchomości.

Powyższa zasada o uczciwym działaniu na rzecz nieruchomości, którą zarządca dysponuje odnosi się także do działań niepożądanych z jego strony. Niedopuszczalne jest każde działanie na szkodę nieruchomości i jej właściciela, samodzielne podejmowanie decyzji, których nie obejmuje umowa. To także zatajanie informacji o nieruchomości przed jej właścicielem.

Kto może zostać zarządcą i kto kontroluje?

Ustawa deregulacyjna z roku 2013 spowodowała, że dostęp do zdobycia zawodu zarządcy jest niemalże nieograniczony. Obecnie, przyszły zarządca nie musi już posiadać odpowiedniej licencji, wykształcenia wyższego czy wykazać zaświadczenia o niekaralności, zwiększyło się zatem grono kandydatów do zawodu.

Powyższy stan rzeczy może jednak powodować obniżenie jakości usług zarządców. Mimo że zobowiązani są oni do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, licencja doświadczonych zarządców stanowi wciąć wyższą gwarancję jakości. EstateFellows to zespól licencjonowanych zarządców, gwarantujących najwyższą jakość usług.

Za co odpowiada zarządca nieruchomości

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości regulowany jest umową pomiędzy stronami, jak również obowiązującym prawem. Zakres obowiązków zarządcy nieruchomości komercyjnej to przede wszystkim administracja nieruchomości, zarządzanie portfelowe, czyli optymalizacja wartości nieruchomości.

Zarządca odpowiada również za stałą obsługę najemców, budżetowanie i raportowanie, a także obsługę finansowo-księgową nieruchomości. Obowiązkiem zarządcy jest zwykle również zarządzanie bieżącymi projektami oraz planowanie i realizacja działań marketingowych, czyli promocji, pozyskiwania najemców oraz utrzymywania pozytywnego wizerunku.

EstateFellows – Twój zarządca nieruchomości

EstateFellows to profesjonalny partner w zarządzaniu nieruchomościami, w tym największymi lokalami komercyjnymi. Zespół licencjonowanych zarządców gwarantuje skuteczność i jakość obsługi. Nasze usługi to kompleksowa administracja nieruchomościami na terenie Krakowa, Łodzi, Poznania, Wrocławia, a także Trójmiasta.