Nasze Usługi

  • Doradztwo, pośrednictwo i obsługa transakcji najmu
  • Doradztwo, pośrednictwo i obsługa transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości
  • Obsługa finansowo – księgowa
  • Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami
  • Audyty kosztów eksploatacyjnych i due dilligence nieruchomości
  • Zarządzanie projektami
  • Przygotowanie specjalistycznych analiz i raportów rynkowych
  • Workplace solutions
  • Marketing nieruchomości          
  • Wyceny