Audyt finansowy

Audyt finansowy to skuteczne narzędzie, które pomaga firmie usprawnić stosowane przez nią metody zarządzania. Jego przeprowadzenie polega na wykonaniu dokładnej analizy kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, wynikających m.in. z użytkowania przez nie danej nieruchomości. O staranne audyty finansowe dla naszych Klientów dba zespół wykwalifikowanych ekspertów specjalizujących się w finansach w branży nieruchomości. Dzięki ich działaniom możliwe jest skontrolowanie zasadności poniesionych przez firmę kosztów czy też stwierdzenie nieprawidłowości w prowadzonej przez nią polityce najmu. Wnioski z audytu umożliwiają opracowanie i wdrożenie skutecznych działań naprawczych.

Etapy audytu finansowego nieruchomości

współpraca audyt

Jak wygląda audyt finansowy krok po kroku? Jednym z pierwszych zadań eksperta firmy NAI Estate Fellows jest dokładne poznanie potrzeb Klienta i stworzenie na tej podstawie planu działania. Nasi pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie w branży nieruchomości, dlatego dla każdego Klienta przygotowują optymalną i dostosowaną do jego oczekiwań strategię. Następnie przeprowadzają szczegółową analizę sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wdrożonego w nim systemu zarządzania. Wkrótce opracowany zostaje dokładny plan audytu, który obejmuje między innymi listę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Po wykonaniu wszystkich działań, ekspert opracowuje szczegółowy raport i przedstawia sugestie dotyczące metod naprawczych.

W jakim celu przeprowadza się audyt finansowy?

Audyt finansowy daje możliwość wykrycia wszelkich nieprawidłowości związanych z zarządzaniem finansami poprzez dokładną analizę kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Kontrola finansów firmy pomaga zweryfikować, czy wszystkie poniesione wydatki były konieczne i zgodne z tym co zakładał budżet firmy. Kompleksowy audyt wykaże również, czy firma działająca w branży nieruchomości prawidłowo alokuje koszty na swoich najemców. Audyt finansowy to narzędzie, które znacząco wpływa na poprawę systemu zarządzania firmy.

Co obejmuje audyt finansowy

Audyt finansowy składa się z kilku etapów. Jednym z najważniejszych kroków jest dokładna analiza dokumentacji finansowej i księgowej firmy. Dokumenty poddawane ewaluacji to między innymi wszystkie faktury kosztowe i czynszowe oraz rozliczenia opłat eksploatacyjnych. Weryfikowane są również indeksacje czynszów i opłat, podział kosztów rozłożonych na wszystkie budynki danej nieruchomości oraz sąsiednie nieruchomości. Eksperci firmy NAI Estate Fellows szczegółowo analizują finanse nieruchomości swoich Klientów. Do każdej sprawy podchodzą indywidualnie i profesjonalnie, dokładnie tłumacząc, na czym polega audyt finansowy, omawiając jego etapy, harmonogram oraz niezbędną do jego przeprowadzenia dokumentację. Cena audytu finansowego uzależniona jest od nakładu czasu i pracy koniecznych do jego przeprowadzenia.

współpraca audyt

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: