NAI Estate Fellows rusza z pomocą w audytach kosztów eksploatacyjnych nieruchomości komercyjnych

bartosz.miecznikowski 3 marca 2021

Audyt to przydatne i niezwykle skuteczne narzędzie kontroli wykorzystywane w celu usprawnienia działań firmy. To również technika często wykorzystywana na rynku nieruchomości, pozwalająca na weryfikację stanu prawnego, technicznego, a także finansowego nieruchomości. W NAI Estate Fellows audyty przeprowadzają wykwalifikowani eksperci finansowi z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości.

Audyt finansowy to jedno z narzędzi pomocnych w ocenie prawidłowości alokacji kosztów i opłacalności inwestycji. Dzięki tej metodzie można podjąć korzystną decyzję biznesową, wybierając najefektywniejszy, a zarazem maksymalnie ekonomiczny wariant działania.

Celem przeprowadzenia takiego audytu jest dokonanie analizy kosztów, jakie ponosi firma np. na utrzymanie nieruchomości oraz weryfikacji ich zasadności, a także zgodności z ustalonym budżetem. Oprócz tego proces ten pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w zarządzaniu finansami i opracowanie działań naprawczych w tym zakresie. To przydatne narzędzie w optymalizacji polityki najmu oraz zarządzania nieruchomościami.

Due diligence w znaczeniu ogólnym to poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Taki audyt ma na celu ocenę aktualnej sytuacji nieruchomości oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową, jaką może być np. zakup budynku.

Analiza due diligence powinna zapewnić zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyka związanego z przyszłą inwestycją, określenie specyfiki zawartych umów w tym struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców, wypracowanie strategii negocjacyjnej z kontrahentem, oraz zwiększenie szans na pomyślne przeprowadzenie transakcji.

Finansowe due dilligence, czyli szczegółowy audyt kosztów eksploatacji budynku Atrium International Business Center, przeprowadzony przez ekspertów finansowych z NAI Estate Fellows w 2019 roku pomógł inwestorowi w podjęciu decyzji o kupnie biurowca.

Profesjonalnie wykonany audyt finansów pozwoli skontrolować pracę zarządcy nieruchomości i ocenić kondycję finansów. Zalecenia zawarte w raporcie pozwolą zminimalizować ryzyko inwestycyjne i zoptymalizować koszty użytkowania nieruchomości. To szansa na lepsze zarządzanie firmą i zwiększenie możliwości jej rozwoju – mówi Adrian Lis, Dyrektor Działu Finansów NAI Estate Fellows.

Audyt finansowy pomaga również najemcom w sprawdzeniu właściwej alokacji kosztów które zostały im przypisane. Niweluje to ryzyko błędnie naliczonych kosztów dla poszczególnych najemców. W ramach audytu przeprowadzanego na rzecz najemców, staramy się uważnie sprawdzić, czy nie doszło do nieprawidłowości w tym zakresie – dodaje Grzegorz Lisewski, Dyrektor Działu Zarządzania NAI Estate Fellows.