zarządzanie centrami handlowymi

Podział nieruchomości komercyjnych

bartosz.miecznikowski 30 listopada 2018

Budownictwo komercyjne nastawione jest na określoną działalność gospodarczą. Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje nieruchomości komercyjnychusługowe, biurowe i handlowe. Każdy z nich dzieli się rzecz jasna na mniejsze podjednostki. W zamyśle inwestora, ich zadaniem jest generowanie zysku rozłożonego w czasie.

Inwestowanie w tego typu budynki jest często bardzo lukratywne, ponieważ niesie ze sobą spore dochody, np. z wynajmu. Najczęściej powierzchnie komercyjne powstają w centrach dużych miast albo w miejscach dobrych połączeń komunikacyjnych, poza granicami miasta. Zdarza się, że budowane są na peryferiach – tam, gdzie jest dużo zieleni i wolnej przestrzeni (np. w przypadku obiektów konferencyjnych, czy pensjonatów).

Nieruchomość komercyjna – co to znaczy?

Budynki komercyjne są to powierzchnie użytkowe o różnym przeznaczeniu, w które inwestuje się, oczekując zysku, m.in. z najmu przez klientów prowadzących działalność gospodarczą. Budowane są pod konkretną funkcję, jaką mają pełnić w przyszłości, np. handlową, a nabywca nieruchomości komercyjnych może je przekształcać i dopasowywać do swoich potrzeb.

Powierzchniami komercyjnymi mogą być pojedyncze lokale usługowe, biurowe, handlowe lub wielkopowierzchniowe galerie, przeznaczone do wynajmu. Są nimi też magazyny, hotele, kluby sportowe i wszystkie inne budynki, w których prowadzona jest określona działalność gospodarcza, ukierunkowana na zysk. Nabywca takiej nieruchomości sam nią zarządza lub czerpie zyski z wynajmowania danej powierzchni swoim klientom.

Pod jakim względem dzielimy obiekty komercyjne?

nieruchomości komercyjne

Obiekty komercyjne mogą być podzielone według różnych kryteriów. Pierwsze z nich odnosi się do przeznaczenia tego typu powierzchni lokalowych i dzieli je na hale produkcyjne, magazyny, kina, sklepy, biurowce itp. Kolejny podział dotyczy lokalizacjibudynki mogą być usytuowane w  centrum miasta, na jego obrzeżach czy poza miastem – wszystko zależy od rodzaju prowadzenia działalności.

Oprócz wyżej wymienionych kryteriów, można spotkać się też z podziałem nieruchomości komercyjnych według zabudowy, np. budynki wolnostojące (używane choćby jako magazyny) lub wbudowane, inaczej zwane lokalowymi – wykorzystywane, jako miejsce sprzedaży lub powierzchnie biurowe. Te dwa ostatnie przykłady, czyli wielkopowierzchniowe sklepy i biurowce, są jednymi z najczęściej wybieranych inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych.

Nieruchomości komercyjne biurowe

Klasyfikacja budynków biurowych wyróżnia trzy podstawowe klasy standardu jakości, w których A to klasa najwyższa, a C to biurowce o najsłabszej jakości wykończenia. Który z nich wybierzesz, to zależy tylko od rodzaju twojej działalności i zasobności portfela. Nie każdego stać na zbudowanie od podstaw własnego biura, tym bardziej, jeśli ma służyć jako miejsce pracy dla kilku, czy kilkudziesięciu osób. Z tego powodu zapotrzebowanie na wynajem biur nie słabnie już od wielu lat, a stopa zwrotu z takiej inwestycji sięga nawet 10% rocznie.

Wynajmujący nie musi się o nic martwić, ponieważ wśród wielu propozycji wybiera tę jedną, dopasowaną do rodzaju swojej działalności. Biuro może być większe lub mniejsze metrażowo, posiadać także różne standardy wykończenia, a właściciel przygotuje je pod określone miejsce pracy dla nabywcy lokalu. Przedsiębiorca nie musi poszukiwać rozwiązań technicznych i aranżacyjnych, a skupia się jedynie niewielkiej adaptacji.

Nieruchomości komercyjne usługowe

nieruchomości komercyjne

Do nieruchomości usługowych zaliczają się m.in. lokale gastronomiczne, parkingi, magazyny, prywatne przechodnie i budynki przeznaczone pod działalność związaną z turystyką (hotele, pensjonaty itp.). Tutaj najczęściej niebagatelne znaczenie ma lokalizacja obiektu (zwłaszcza w przypadku gastronomii).

O ile przy nieruchomościach biurowych, zwłaszcza tych wynajmowanych przed korporacje, mamy do czynienia ze względną stabilnością najmu, o tyle z usługami bywa już różnie. Wiele czynników składa się bowiem na to, że dana firma może przynosić straty. Dlatego właściciele wynajmujący nieruchomości pod usługi muszą przywiązać szczególną uwagę do umowy najmu, która powinna zabezpieczać ich interesy (między innymi czas trwania umowy i ewentualny okres wypowiedzenia).

Nieruchomości komercyjne handlowe

nieruchomości komercyjne banner

Tego typu nieruchomości to głównie galerie handlowe i inne, nieco mniejsze obiekty, zrzeszające przede wszystkim sklepy. O ile jeszcze kilkanaście lat temu wynajem takiej powierzchni w dużym mieście gwarantował niemal pewny zysk, o tyle dziś, w momencie przesycenia galeriami w wielu miastach, najemcy coraz ostrożniej podchodzą do tematu. Tym bardziej, jeśli czynsz ustalony jest na granicy opłacalności wynajmu. Dlatego przy obiektach handlowych istotnym elementem jest ustalenie rozsądnej, satysfakcjonującej obie strony transakcji wysokości odstępnego.