zarządzanie projektami

Jak wybrać dobrego pośrednika nieruchomości?

bartosz.miecznikowski 26 października 2018

Dobry pośrednik nieruchomości może znacznie przyspieszyć transakcję kupna, sprzedaży lub wynajmu biura, a także pomóc w wypełnieniu wszelkich formalności. Na polskim rynku działa dziś wiele firm oferujących pośrednictwo usług w branży nieruchomości, jak więc wybrać najlepszą? Pierwszym krokiem przy wyborze pośrednika jest sprawdzenie jego danych rejestracyjnych w ogólnodostępnej bazie, takiej jak KRS lub CEIDG. 

Znajdziemy tam między innymi informacje na temat daty rozpoczęcia działalności i aktualnego statusu firmy. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy agenci pośrednictwa posiadają licencję na wykonywanie tego zawodu, a także czy firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki powyższym informacjom upewnimy się, że wybraliśmy profesjonalną agencję nieruchomości, której pracownicy bezpiecznie przeprowadzą naszą transakcję. 

Kogo nazywamy pośrednikiem nieruchomości?

Pośrednik nieruchomości to osoba świadczącą usługi związane z obrotem nieruchomościami. Pośrednictwo obejmuje kompleksową pomoc w przeprowadzaniu transakcji kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości. Jednym z najważniejszych zadań pośrednika jest dokładne sprawdzenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, dzięki czemu klient może mieć pewność, że nie jest ona zadłużona, a osoba sprzedająca lub wynajmująca jest jej prawowitym właścicielem.

Praca pośrednika nieruchomości ma na celu skojarzenie kupca z osobą sprzedającą lub wynajmujących z najemcami. Dobry pośrednik po wykonaniu tego zadania będzie uczestniczył w negocjacjach, a także zgromadzi wszelką potrzebną dokumentację dotyczącą danej nieruchomości. Pośrednictwo obejmuje również pomoc w sporządzeniu profesjonalnej umowy, która zabezpiecza interesy klienta i zapewnia legalność transakcji.

Czym zajmuje się agent nieruchomości?

Obowiązki agenta nieruchomości obejmują między innymi pośrednictwo sprzedaży nieruchomości. Do pośrednika zwracają się zarówno osoby planujące zakup biura lub innego lokalu, jak i właściciele nieruchomości, którzy decydują się na ich sprzedaż. Agent nieruchomości korzystając ze swojego doświadczenia i rozległej bazy danych może szybko znaleźć odpowiednią nieruchomość lub kupca, a ponadto czuwa nad prawidłowym sfinalizowaniem transakcji. 

Oferta agencji nieruchomości obejmuje także pośrednictwo w wynajmie nieruchomości. Również w tym przypadku agent może być osobą reprezentującą właściciela lub osoby poszukującej lokalu na wynajem. W obu przypadkach musi dokładnie sprawdzić stan prawny i techniczny nieruchomości. Dobry agent powinien więc posiadać rozległą wiedzę na temat prawa budowlanego i przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Czy pośrednik może reprezentować obie strony?

Polskie prawo dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz standardy zawodowe pośredników nie zabraniają agentom reprezentowania obu stron biorących udział w transakcji. Taka sytuacja jest jednak możliwa tylko wtedy, gdy zarówno właściciel nieruchomości, jak i nabywca lub najemca wyrazili na to zgodę, co zostało potwierdzone na piśmie. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których jedna ze stron podpisała z pośrednikiem umowę na wyłączność. 

Warto również wiedzieć, że pośrednik reprezentujący obie strony transakcji może otrzymać prowizję tylko od jednej z nich. Pobieranie wynagrodzenia od obu klientów jest niezgodne z etyką zawodową pośredników nieruchomości. Każdy pośrednik zgodnie z prawem zobowiązywany jest do lojalności i ochrony interesów klienta. Agent reprezentujący obie strony powinien więc postępować przejrzyście i uczciwe, tak aby żadna ze stron nie poniosła strat w wyniku transakcji.

Pośrednictwo z licencją a bez – czy są jakieś różnice?

Do niedawna pośrednikiem nieruchomości mogła zostać jedynie osoba, która zdała egzaminy państwowe upoważniające do wykonywania tego zawodu. Dziś pośrednictwo w wynajmie biura lub sprzedaży nieruchomości to usługi, które mogą wykonywać wszyscy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji. Mimo wszystko jednak wielu klientów wciąż woli korzystać z usług licencjonowanych agentów. Czy pośrednik bez licencji może być równie skuteczny? 

Kompetencje osób zajmujących się pośrednictwem są kwestią indywidualną i zależą przede wszystkim od zaangażowania pracownika w wykonywane obowiązki, a także poszerzania przez niego wiedzy na temat branży nieruchomości. Agent nieposiadający licencji może więc okazać się osobą bardzo profesjonalną i skuteczną. Zdobycie licencji wymaga jednak długotrwałego kształcenia, co daje nam gwarancję, że pośrednik posiada wszystkie wymagane kwalifikacje. 

Czy warto postawić na pośrednika z NAI Estate Fellows?

NAI Estate Fellows to firma, która działa na polskim rynku nieruchomości od 2008 roku. Nasze usługi obejmują między innymi pośrednictwo w wynajmie biur, magazynów i innych lokali, a także transakcjach kupna i sprzedaży. Zespół firmy tworzą doskonale wykwalifikowani eksperci, którzy w swojej pracy stawiają na profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy Państwu bezpieczną i szybką realizację każdej transakcji.