współpraca zarządzanie projektami

Co wchodzi w skład doradctwa inwestycyjnego w NAI Estate Fellows?

bartosz.miecznikowski 22 października 2018

Doradztwo inwestycyjne jest jednym z filarów działalności firmy NAI Estate Fellows. Doświadczeni pracownicy firmy wspierają klientów przy podejmowaniu decyzji biznesowych związanych z obsługą, zarządzaniem oraz kupnem i sprzedażą nieruchomości. Nasi eksperci dokonują dokładnej analizy każdego przedsięwzięcia, badają możliwości rynkowe, a także oceniają koszy i potencjalne ryzyko.

Nasza szeroka oferta w zakresie doradztwa obejmuje finansowy i operacyjny audyt nieruchomości, analizę wykonalności projektów, wycenę nieruchomości oraz wycenę portfela nieruchomości. Wszystkie te usługi wykonywane są z najwyższą starannością, a nasze działania dostosowane są do specyfiki danej nieruchomości. W NAI Estate Fellows stawiamy innowacyjność i skuteczność. 

Audyt finansowy i operacyjny

Audyt nieruchomości wykonywany jest w celu dokonania oceny opłacalności inwestycji oraz wysokości związanych z nią kosztów. Jest to działanie konieczne przy wszelkich transakcjach kupna i sprzedaży, a także dla prawidłowego zarządzania nieruchomością. Pracownicy NAI Estate Fellows na życzenie klientów przeprowadzają zarówno kompleksowy audyt finansowy, jak i operacyjny. 

Audyt finansowy przedsiębiorstwa obejmuje między innymi analizę wszelkich kosztów wynikających z użytkowania nieruchomości. Ocenie poddawany jest również sposób zarządzania oraz funkcjonowania nieruchomości. W trakcie audytu audytorzy zapoznają się dokładnie z dokumentacją finansową i księgową firmy, co pozwala ocenić zasadność ponoszonych przez nią wydatków.

Audyt operacyjny przeprowadzany przez ekspertów NAI Estate Fellows polega na ocenie kwestii operacyjnych i dokładnej weryfikacji dokumentów. Analizie poddana zostaje między innymi dokumentacja najmu i stan zabezpieczeń najemców, a także ich polisy ubezpieczeniowe. Weryfikacja obejmuje również kontrakty za zakup mediów oraz historyczne deklaracje podatkowe i środowiskowe.

Dzięki audytom możliwe jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Po zakończeniu każdego audytu nasi pracownicy przedstawiają klientowi dokładny raport z oceną stanu faktycznego przedsiębiorstwa. Na podstawie wyników audytu opracowujemy listę działań naprawczych, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa i zoptymalizować koszty.

Analiza wykonalności projektu

Eksperci NAI Estate Fellows od wielu lat wykonują profesjonalne analizy projektów już na etapie ich planowanie. Proces ten obejmuje ocenę wszelkich ograniczeń finansowych, prawnych, technicznych, rynkowych i organizacyjnych, które mogą uniemożliwić realizację projektu. Bardzo ważne jest również sprawdzenie, czy projekt odpowiada aktualnym tendencjom rynkowym. 

W trakcie analizy wykonalności określa się wysokości kapitału niezbędnego do sfinalizowania projektu, co pozwala ustalić, czy koszty inwestycji będą mogły być pokryte z budżetu firmy. Szacowany jest również czas niezbędny do realizacji projektu. Prawidłowo przeprowadzona analiza wykonalności jasno obrazuje, czy inwestycja ma szansę zakończyć się sukcesem.

Wycena nieruchomości

Firma NAI Estate Fellows posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu wycen nieruchomości komercyjnych dla inwestorów instytucjonalnych oraz firm z branży nieruchomości. Nasi rzeczoznawcy wykonują szczegółową analizę stanu faktycznego nieruchomości, na podstawie której opracowywana jest wycena nieruchomości, materiały dotyczące jej potencjału inwestycyjnego oraz strategia działania.

Wycena nieruchomości pozwala na dokładne określenie jej wartości oraz dochodów, które może przynieść w przyszłości. Korzystając z tych danych rzeczoznawca może porównać nieruchomość z podobnymi dostępnymi na rynku, a następnie przedstawić swoje wnioski klientowi. Wycena przeprowadzana jest zazwyczaj w celu zabezpieczenie kredytu i określenie wartości przy transakcjach kupna i sprzedaży.

Wycena nieruchomosci portfeli

Rzeczoznawcy NAI Estate Fellows opracowują profesjonalne wyceny portfeli nieruchomości, oparte na szczegółowej analizie i doskonałej znajomości rynku. Wycena portfeli powinna być wykonywana przy każdej transakcji kupna lub sprzedaży i obejmować wszystkie nieruchomości należące do danej firmy. W niektórych przypadkach przeprowadzana jest również wycena wierzytelności.