Prawo budowlane dotyczące nieruchomości

bartosz.miecznikowski 4 czerwca 2018

Prawo budowlane jasno określa normy dotyczące nieruchomości, od etapu jej projektowania, przez budowę, a także późniejsze administrowanie budynkiem. Przepisy prawa budowlanego odnoszą się również do późniejszego zarządzania nieruchomością, w szczególności dbałości o stan techniczny budynku.

Obowiązujące regulacje prawne określają również rolę właściciela i podmiotów zarządzających nieruchomością. Szczegółowy zakres obowiązków jest określany bezpośrednio przez umowę pomiędzy właścicielem budynku a zarządcą. Zakres uprawnień musi być zgodny z obowiązującymi regulacjami.

Prawa zarządcy nieruchomości

Obowiązujące prawo i umowa z właścicielem określają obowiązki zarządcy nieruchomości, ale również zakres jego uprawnień. Zarządca jest uprawniony do zlecania bieżących remontów na terenie nieruchomości, zawierania umów na zlecone prace czy dysponowania budżetem, który został ustalony z właścicielem nieruchomości.

Pole działania, jak i uprawnienia zarządcy nieruchomości komercyjnej są złożone, dlatego wymagają od niego wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach zarządzania. Gwarancją poprawności i zgodności z prawem jest korzystanie z usług doświadczonych, licencjonowanych zarządców nieruchomości komercyjnych.

Prawa do nieruchomości- rodzaje

banner estate fellows

Podstawowym prawem do nieruchomości jest prawo własności. Prawo zdobywa się w oparciu o sprzedaż, darowiznę, a także inne umowy z przeniesieniem własności. Właściciel może rozporządzać własną nieruchomością w dowolny sposób w ramach obowiązującego prawa i z poszanowaniem praw jego użytkowników.

Innym rodzajem prawa do nieruchomości jest prawo użytkowania wieczystego, które daje podobne prawa jak własność, jednak z zastrzeżeniem ograniczenia w czasie. Prawa ograniczone rzeczowe obejmują natomiast prawo spółdzielcze lokatorskie oraz własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

EstateFellows udziela wsparcia prawnego we wszystkich sprawach dotyczących prawa do nieruchomości oraz sporów z nimi związanych. Nasze doświadczenie, znajomość obowiązujących regulacji oraz rynku nieruchomości pozwala nam na przeprowadzanie skutecznych działań prawnych i zarządczych.