ZRZUĆ ZBĘDNE KILOWATY W SZCZYTNYM CELU!

bartosz.miecznikowski 12 kwietnia 2016

Czas na wiosenne porządki!
W dniach 18-22 kwietnia NAI Estate Fellows oraz osiem firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych oraz zapewniająca wywóz odpadów firma BYŚ, przeprowadzą zbiórkę elektroodpadów w ramach akcji „Zrzuć zbędne kilowaty”. Dochód z utylizacji zebranych przedmiotów zostanie przekazany na cele charytatywne. Patronat medialny nad akcją objęło wydawnictwo EurobuildCEE oraz magazyn Real Estate Manager.

„Zrzuć zbędne kilowaty” to inicjatywa nawiązująca do Międzynarodowego Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia. W budynkach na terenie Warszawy zostaną wystawione specjalne kontenery, a pracownicy obiektów biorących udział w akcji będą mieli okazję pozbycia się elektrośmieci (e-odpadów). Akcja będzie uzupełniona o działania edukacyjne, mające na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród najemców obiektów oraz współpracowników. Dochód ze sprzedaży e-odpadów zostanie przekazany jako darowizna dla Świetlicy Wychowawczo – Terapeutycznej „Smurfy” w Piszu.

Do akcji włączyły się budynki zarządzane przez naszą firmę: Moniuszki 1A, GreenWings Offices, Konstruktorska Business Center i Postępu 14.