NAI Estate Fellows powiększa zespół.

bartosz.miecznikowski 12 lutego 2016

Do zespołu NAI Estate Fellows dołączyła Beata Frączak, która objęła stanowisko głównej księgowej. Beata będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami działu księgowego NAI Estate Fellows, świadczącego wyspecjalizowane usługi księgowe dla klientów firmy – spółek posiadających nieruchomości komercyjne.

Beata ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym o różnym profilu działalności. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

– Chcemy aby księgowość nie dostarczała tylko informacji dla potrzeb sprawozdawczych ale również spełniała potrzeby zarządcze naszych klientów. Jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom przekrojowe spojrzenie na sytuację finansową ich spółek, między innymi poprzez definiowanie wielowymiarowych ośrodków kosztów oraz dzięki budowaniu niestandardowych raportów i sprawozdań – mówi Beata Frączak, główna księgowa w NAI Estate Fellows.

– Dzięki rozszerzeniu zakresu usług finansowych świadczonych przez NAI Estate Fellows, jesteśmy obecnie w stanie zaoferować naszym klientom pełny zakres obsługi od zarządzania operacyjnego przez komercjalizację, obsługę procesu budowlanego czyli tzw. project management po świadczenie kompleksowych usług finansowych i księgowych. Rozszerzenie zakresu działalności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie właścicieli obiektów, którzy oczekują całościowej obsługi ich nieruchomości – mówi Bartosz Pustuł, prezes zarządu NAI Estate Fellows.