Obsługa najemców

Najemcy stanowią o sile nieruchomości, a na wysokokonkurencyjnym rynku, utrzymanie obecnych najemców jest równie ważne, co pozyskanie nowych. Budowanie długoterminowych relacji z najemcami nieruchomości to dla nas najwyższy priorytet w procesie zarządzania. Nasze doświadczenie i sukces w obsłudze najemców potwierdzają liczne referencje udzielone przez firmy zajmujące powierzchnię w zarządzanych przez nas nieruchomościach.

obsługa najemców

Właścicielom nieruchomości oferujemy następujące usługi związane z obsługą najemców:

  • Prowadzenie wykazu najemców i ewidencji wynajmowanych powierzchni
  • Obsługa przekazania powierzchni najemcom
  • Kontrola terminów wynikających z umów najmu najemców (zabezpieczenia umów najmu, polisy OC najemców)
  • Prowadzenie rozliczeń najemców w zakresie czynszu oraz kosztów eksploatacyjnych przedmiotu najmu
  • Prowadzenie w imieniu Właściciela korespondencji z najemcami
  • Utrzymywanie dobrych relacji z Najemcami, nastawione na utrzymywanie długoterminowej współpracy
  • Opracowanie podręcznika najemcy nieruchomości
  • Wspieranie Najemców w znalezieniu optymalnych rozwiązań dla wykorzystania powierzchni najmu

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: