Audyt finansowy

Jedną z usług oferowanych przez firmę NAI Estate Fellows jest audyt finansowy. Rozwiązanie to umożliwia między innymi wykonanie dokładnej analizy kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, wynikających na przykład z użytkowania przez nie nieruchomości. Audyt finansowy to skuteczne narzędzie, które pomaga firmie usprawnić stosowane przez nią metody zarządzania.

NAI Estate Fellows zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów specjalizujących się w finansach w branży nieruchomości. Przeprowadzane przez nas audyty umożliwiają skontrolowanie zasadności poniesionych kosztów, czy też stwierdzenie nieprawidłowości w prowadzonej przez daną firmę polityce najmu. Wnioski z audytu umożliwiają podjęcie i skuteczne wdrożenie działań naprawczych.

Etapy audytu finansowego

współpraca audyt

Jak wygląda audyt finansowy krok po kroku? Jednym z pierwszych zadań eksperta firmy NAI Estate Fellows jest zawsze dokładne poznanie potrzeb klienta i stworzenie na tej podstawie planu działania. Nasi pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie w branży nieruchomości, dlatego dla każdego klienta przygotowują optymalną i dostosowaną do jego potrzeb strategię.

Eksperci przeprowadzają dokładną analizę sposobu funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Następnie opracowany zostaje dokładny plan audytu, który obejmuje między innymi listę niezbędnych do przeprowadzenia audytu dokumentów. Po zakończeniu kontroli ekspert opracowuje szczegółowy raport i przedstawia sugestie dotyczące metod naprawczych.

Cele przeprowadzenia audytu finansowego

Oferta firmy NAI Estate Fellows obejmuje szeroki zakres usług, w tym między innymi doradztwo finansowe. Nasi eksperci zajmują się również przeprowadzaniem audytów finansowych, które umożliwiają wykrycie wszelkich nieprawidłowości związanych z zarządzaniem finansami, w tym między innymi dokładną analizę kosztów, które ponosi przedsiębiorstwo.

Audyt finansowy pomaga zweryfikować, czy wszystkie poniesione wydatki były konieczne i zgodne z tym co zakładał budżet firmy. Kompleksowy audyt wykaże również, czy firma działająca w branży nieruchomości prawidłowo alokuje koszty na swoich najemców. Audyt finansowy to narzędzie, które znacząco wpływa na poprawę systemu zarządzania firmy.

Co obejmuje audyt

Audyt finansowy składa się z kilku etapów. Jednym z najważniejszych kroków jest dokładna analiza dokumentacji finansowej i księgowej firmy. Dokumenty, które poddawane są ewaluacji to między innymi wszystkie faktury kosztowe i czynszowe oraz rozliczenia opłat eksploatacyjnych. Weryfikowane są również indeksacje czynszów i opłat, podział kosztów rozłożonych na wszystkie budynki danej nieruchomości oraz sąsiednie nieruchomości.

Eksperci firmy NAI Estate Fellows posiadają wieloletnie doświadczenie i szczegółowo analizują finanse nieruchomości swoich klientów. Do każdej sprawy podchodzą indywidualnie i profesjonalnie, omawiając dokładnie na czym polega audyt finansowy, etapy audytu, jego harmonogram i niezbędną dokumentację. Cena audytu finansowego uzależniona jest od nakładu czasu i pracy koniecznych do jego przeprowadzenia.

Korzyści płynące z przeprowadzenia audytu

współpraca audyt

Audyt finansowy przeprowadzony przez firmę NAI Estate Fellows wykaże wszystkie nieprawidłowości związane z zarządzaniem nieruchomością, a także jej finansami. Audytor sprawdza między innymi, czy wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z budżetem. Na podstawie raportu z audytu przedsiębiorstwo może określić i wdrożyć działania naprawcze, które poprawią jego funkcjonowanie i obniżą koszty.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: