Audyt

Szeroka oferta firmy NAI Estate Fellows obejmuje między innymi doradztwo inwestycyjne. Jedną ze świadczonych przez nas usług jest przeprowadzanie kompleksowych audytów nieruchomości w zakresie operacyjnym, finansowym i technicznym. Audyt warto wykonać zarówno przed nabyciem lub zakupem nieruchomości, jak i w celu skontrolowania funkcjonowania i sposobu zarządzania własnej nieruchomości. 

Zespół doświadczonych ekspertów dokona dokładnej analizy dokumentacji i kwestii operacyjnych, a także skontroluje finanse oraz stan techniczny budynku. Wnioski wynikające z audytu oraz sugestie dotyczące podjęcia działań naprawczych zostaną Państwu przedstawione w dokładnym raporcie. NAI Estate Fellows to firma, która gwarantuje klientom wysoką jakość usług, profesjonalizm i innowacyjność.

Profesjonalna analiza

praca firma

NAI Estate Fellows to firma, którą wyróżnia wieloletnie doświadczenie i szeroka wiedza na temat polskiego i światowego rynku nieruchomości. Od wielu lat wspieramy naszych klientów we wszystkich aspektach zarządzania nieruchomościami, a także ocenie ryzyka i kosztów planowanych inwestycji. Nasze usługi obejmują zarówno wykonanie audytów nieruchomości, jak i studiów wykonalności projektu.

Analiza potencjału projektu i audyty przeprowadzane są przez zespół profesjonalnych ekspertów. Każda inwestycja i nieruchomość poddawane są szczegółowej ocenie. W przypadku studium wykonalności projektu specjaliści oceniają wszelkie ryzyko i koszty projektu. Z kolei audyty obejmują kontrolę finansową, operacyjną i techniczną nieruchomości.

Cele przeprowadzenia audytu

Z zakupem lub wynajmem nieruchomości często związane jest ryzyko. Właściciele mogą zatajać istotne informacje, które mogą w przyszłości generować problemy lub dodatkowe koszty. Zdarza się również, że cena budynku lub lokalu jest nieadekwatna do jego stanu technicznego. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnych ekspertów, którzy przeprowadzą kompleksowy audyt nieruchomości.

Firma Estate Fellows posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu audytów, które obejmują kontrolę finansową, operacyjną oraz techniczną nieruchomości. Eksperci dokonują dokładnej analizy dokumentacji i finansów danej nieruchomości. Audyt można również przeprowadzić w celu sprawdzenia sposobu funkcjonowania własnej nieruchomości oraz pracy jej zarządców.

Etapy audytu

Audyty wewnętrzne przeprowadzane przez firmę NAI Estate Fellows polegają na przeprowadzeniu dokładnej kontroli nieruchomości. W tym celu zwrócić może się do nas zarówno przedsiębiorstwo, jak i osoba prywatna. Etapy audytu wewnętrznego obejmują kilka kroków – inicjowanie audytu i wyznaczenie audytorów, stworzenie planu audytu, przegląd dokumentacji i wreszcie podjęcie działań audytorskich. 

Działania audytorskie polegają przede wszystkim na skontrolowaniu wszelkiej dokumentacji finansowej i operacyjnej, a także sprawdzenie stanu technicznego budynku. Końcowe etapy audytu polegają między innymi na opracowaniu szczegółowego raportu i zasugerowanie działań naprawczych. Audyt wewnętrzny dokładnie identyfikuje wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem nieruchomości.

Korzyści z przeprowadzonego audytu

współpraca firma

Audyt nieruchomości wykonany przed jej zakupem czy najmem pozwala uniknąć wielu problemów i dodatkowych kosztów w przyszłości. Dokładna analiza finansowa operacyjna i techniczna pokazuje realny stan budynku lub lokalu. Audytowi poddany może być również sposób funkcjonowania i zarządzania nieruchomością, dzięki czemu można obniżyć na przykład koszty jej użytkowania.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: