Doradztwo

Zespół ekspertów NAI Estate Fellows wspomaga swoim doświadczeniem i wiedzą przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
Na życzenie Klienta dokonamy wielopoziomowej analizy przedsięwzięcia, sprawdzimy możliwości rynkowe, oszacujemy ryzyko i potencjalne koszty. 

Audyty

Operacyjne

Zapewniamy analizę dokumentacji oraz kwestii operacyjnych, która obejmuje weryfikację:

 • kompletności dokumentacji najmu
 • stanu zabezpieczeń najemców
 • polis ubezpieczeniowych najemców i dostawców usług
 • kompletności dokumentacji umownej
 • kontraktów na zakup mediów i gospodarki mediowej nieruchomości w tym analizę mocy zamówionych i strat energii
 • historycznych deklaracji podatkowych
 • historycznych deklaracji środowiskowych

Finansowe

Oferujemy analizę finansów nieruchomości, która obejmuje weryfikację:

 • poprawności faktur kosztowych
 • rozliczenia opłat eksploatacyjnych za rok poprzedni
 • podziału kosztów na poszczególne budynki wchodzące w skład nieruchomości
  i podziału kosztów wspólnych z sąsiednimi nieruchomościami
 • poprawności bieżących faktur czynszowych
 • poprawności rozliczeń mediów na najemców
 • indeksacji czynszu i opłat

 Techniczne

Analiza wykonalności projektu

Nowe przedsięwzięcie, związane z inwestycją dużego kapitału obciążone jest dużym ryzykiem. Aby dobrze określić poziom ryzyka jak również możliwości realizacji należy wykonać pogłębioną analizę potencjału projektu. Proces weryfikacji wpłynie na proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie mocnych i słabych stron projektu oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do jego realizacji oraz ocenę szans jego powodzenia.

Zespół ekspertów NAI Estate Fellows dokonuje analizy:

 • rynku
 • ekonomicznej
 • technicznej
 • strategicznej

Wycena

Profesjonalny zespół rzeczoznawców zajmuje się przeprowadzaniem wycen jak również doradztwem w kwestii transakcji na rynku kapitałowym. Nasza oferta skierowana jest zarówno do inwestorów instytucjonalnych jak również dla pozostałych firm z poza branży nieruchomości. Dzięki szerokiej wiedzy i bogatemu doświadczeniu naszego zespołu dostarczamy dokładne wyceny w oparciu o wiedzę o rynku lokalnym.

Posiadamy doświadczenie w zakresie:

 • Wycen portfeli nieruchomości
 • Wycen na potrzeby zabezpieczenia kredytu
 • Pierwszych ofertach publicznych (IPO)
 • Wycen na potrzeby fuzji i przejęć
 • Wycen dużych wielofazowych inwestycji deweloperskich

Zakres usług obejmuje:

 • Wyceny nieruchomości biurowych, centrów handlowych i innych dużych obiektów handlowych, nieruchomości magazynowych i przemysłowych, mieszkaniowych, hotelowych, rekreacyjnych, zdrowotnych, obiektów z sektora paliwowego i motoryzacyjnego
 • Wyceny portfeli nieruchomości dla inwestorów instytucjonalnych, firm nieruchomościowych i najemców
 • Wyceny przy zabezpieczeniach kredytów i sekurytyzacji na rzecz banków i innych agencji ratingowych